วัดศรีสำราญ บ้านโคก

 

ประวัติวัดศรีสำราญบ้านโคก
เดิมชื่อว่า วัดบ้านโคก ตั้งอยู่ที่บ้านโคก ซึ่งติดกับถนน เพ็ญ – สร้างคอม มีเนื้อที่ ประมาณ 6 ไร่ และ มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่ม ปัจจุบันมีที่ดินอยู่ประมาณ 12 ไร่ วัดบ้านโคกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ
ปี่ พ.ศ 2448 หลังจากก่อตั้งบ้านโคก ประมาณ 1 ปี
เคยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ 2493 และตั้งชื่อว่า วัดศรีสำราญ บ้านโคกตลอดมา จนปัจจุบัน

ประวัติการบริหารและการปกครองฝ่ายสงฆ์
1. พระพิมพ์ พ.ศ 2448 – 2453 เป็นเจ้าอาวาส
2. พระแพง พ.ศ 2453 – 2458 ,,
3. พระพรมมา พ.ศ 2458 – 2465 เป็นเจ้าอาวาส
4. พระลา 2465 – 2472 ,,
5. พระพุทฒา พุทธาจาโร 2472 – 2478 ,,
6. พระทองดำ จนทุปโม 2478 – 2489 ,,
7. พระเบี้อย อุปติสโส 2489 – 2491 ,,
8. พระอ่อนดี กิตติวโร 2491 – 2493 ,,
9. พระบัว ญาณสมฺปนฺโน 2493 – 2497 ,,
10. พระพาย อุตตโม 2497 – 2499 ,,
11. พระนาย กิตติปโร 2499 – 2501 ,,
12. พระเบ็ง เขมิโก 2501 – 2502 ,,
13. พระสีดา อาจาโร 2502 – 2505 ,,
14. พระวันที วรปญฺโญ 2505 – 2512 ,,
15. พระครู โพธิศิริคุณ 2512 – 2538 ,,
16. พระเหรียญชัย ธมฺมโชโต 2538 – 2543 ,,
17. พระอธิการกันหา กลฺยาโณ 2543 – จนปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: